Ses


Ses..

"yalnizlik, her kimlige dogu$tan yazili tek ugra$idir insanin bir ya$ama sirasinda.. tek sermayesi, sahip oldugu tek $eydir. kiymetini bilmelidir, dedi. yalnizdir insan, hep kalabaliklara kari$ma tela$i bundandir. kalabalik yalnizliklar, yalniz kalabaliklar olu$ur $ehir $ehir, ulke ulke. kalabalik arttikca, artmaktadir yalnizliklar.
Yorum Gönder